Date:   februar 27, 2014

I Sørausteuropa er det vanleg å yste ein syrleg ost,
med sprø konsistens, og modne han på tønner
i saltlake. Vi har teke med oss denne teknologien,
og kombinert han med god, norsk mjølkekvalitet!
Uhøvla er ei motvekt til den friksjonsfrie smaken,
han er fyldig, sprø, kraftig og salt, men likevel
balansert. Vi modnar den i minst 6 månadar.

Når ein har fått Uhøvla inn på kjøkkenet, skjønar ein ikkje korleis ein klara seg utan.
Vi lagar han av rein kumjølk, og med blandingsmjølk
av ku og geit når vi har det.

 

 
Serveringsforslag Uhøvla

  • Uhøvla slider
  • Uhøvla slider
  • Uhøvla slider