Produkt

Grindal Ysteri er eit lite, økologisk handverksysteri. Her ystar vi av fersk og upastaurisert mjølk frå dyra våre

Råblå

RåblåBlåmuggost
Jåblom

JåblomFersk chèvre
Myrull

MyrullModna chèvre
Grindal

GrindalFetatype
Yoghurt- Ku

Yoghurt- KuSilkemjuk, mild & naturell
Yoghurt- Geit

Yoghurt- GeitSyrlig, med karakter
Åskeladd

ÅskeladdMjukost rula i oske
Rim

RimFerskost frå ku
Seterost

SeterostAv ku og geitemjølk frå Jelsetra

Ysteriet

Produksjonen

fjoset

På Grindal tek vi i bruk dei kvalitetane plassen har gjeve oss; jord og skog, dyr og folk. Ressursane speler best i lag: Skogen gjev varme til vaskevatn og ysteri. Samarbeid i nabolaget gjer at årshjulet rullar knirkefritt.  Ku, sau og geit beiter saman på artsrike og smakfulle beitemarker. Attåt næringsrikt fôr, sørgjer vi for at dyra har det godt på alle måtar. Attende får vi frisk og feit mjølk. Ei rein råvare.

ysting 3

Mjølk er levande og må handsamast med varsemd. Derfor nyttar vi fersk, rå mjølk til produkta våre. Mjølka strøymer varsamt ned i ystekaret, rett frå mjølkestallen. I ystekaret set vi i gang den biologiske prosessen som forvandlar mjølk til ost. Heile ystinga skjer for hand for å følgje med og justere ystinga, slik at osten blir best mogleg. Dette er solid mathandverk.

råblå ostelager

Ostane blir modna på eit naturleg lager med høg luftråme. Dei blir snudd for hand, vi luktar og smakar på dei undervegs, slik at vi er heilt sikre på at vi sender frå oss modne og smakfulle ostar. Ostar som ber med seg ei historie om ein heilhjerta produksjonsprosess, og ein raus smak.

Historia til ysteriet

Forteljinga om Grindal handlar om søstrene som ikkje ville flytte heim frå setra.
Den gode kvardagen på setra var fylt med kyr og mjølkestell. Setra er langt frå straum og bilveg, men gjeve oss tallause gode måltid med råvarer dei fleste berre kan drøyme om: fjellørret og nypotet, rømme og molter. Da heimflyttardagen kom, var løysinga klar; søstrene måtte bygge seg ysteri heime. Dei norske tradisjonsprodukta skulle få leva vidare på setra, medan verdiane frå seterlivet fekk vera med på seterlasset heim.
Nærleik til heile produksjonen, fridomen ved å sjølv ha styring over dagen, og gleda med å sjå korleis mjølka kan bli til så mange ulike smakar. Vi har vore heldige og fått inspirasjon frå mange kantar, både i inn og utland. Det har gjeve oss smaken på
kvalitetsost og gjort oss nyfikne, slik at vi alltid må prøve noko nytt. Slik vart det til at Grindal produserer ostar med anar frå andre himmelstrok, ostar som osteelskarar drøymer om!

Gridal ysteri har i dag omlag 2,5 årsverk fordelt på fire personar; Sigurd Vassenden, Gea Prytz, Mette og Turid Nordbø. Vi ystar omlag 5 dagar i veka frå midten av september til 1. juli.

Grindal Ysteri har fått Martnasprisen på Rennebumartnan 2016, Bygdeutviklingsprisen i Sør-Trøndelag 2016, Årets økobonde 2018, Årets jobbskaper 2019 i Rennebu kommune, Noregs Målags Næringslivspris 2019

 

På Grindal er vi nøysame og optekne av å ta i bruk dei ressursane vi har til rådigheit; jord og skog, dyr og folk

Turid med ko

Om oss

Grindal Ysteri er eit lite gardsysteri i Rennebu. Her ystar vi av fersk og upasteurisert mjølk frå dyra våre.
Vi syt for kvalitet heile vegen; frå den reine råvara, gjennom solid mathandverk, til ein raus smak.

sostrene-nordbo

Søstrene Nordbø

Ragnhild var odelsjenta som skulle komme heim att. Det var fascinasjon over at mjølk vart til ost som gjorde at ho drog heimafrå: Ragnhild gjekk sitt første seter- og ystekurs då ho var 14 år, ho studerte næringmiddelfag på Ås, og har i mange år jobba med undervisning, kursing og rådgjeving innan småskala mjølkeforedling.

Turid er dagleg leiar, ho er lillesøstra som aldri skulle flytte heim att til Grindal, men som gjorde det lell, fordi dette var den beste plassen om ein ville få jord under neglene, dyr i fjøset, og ete seg mett på god ost. Turid har vore sætertaus på Jelsetra i alle sine år, i tilegg har ho jobba på fleire gardsysteri i Noreg.

Jelan

Grindalsjelan

Grindalsjelan er garden der Ragnhild og Tormod driv med mjølkekyr. Jelan er ein gammal gard som ein gong var stor og gild, men som etter dagens standard er ein fillegard. Vi vel å leve i sanninga at dette er eit paradis, for her er kjellaren full av rotgrønnsaker,
frysaren full av kjøt og syltetøy, i buret heng ei diger fleskeskinke. Slik ville det ikkje vore utan kårfolket,
som er høgst oppegåande. Mette er lidenskapeleg opptatt av økologisk grønnsaksdyrking og dyr.
Anders er ein klok mann, som kan alt som skal
kunnast, og som har vore så snill og bygd ysteri åt oss. Ysteriet ligg i driftsbygninga på garden, der det før sto gamle, ubrukte silostampar.

Stigen2

Stigen

Turid og Steinar driv med sau og mjølkegeit på småbruket Stigen. Dei tek eit stort ansvar med å ta vare på og gjenskape gammalt kulturlandskap, og er av dei få som driv med mjølkegeit i Trøndelag i dag.

Jelsetra

Jelsetra ligg på Jøldalen i Trollheimen, rett attmed Jøldalshytta. Etter ti tomme somrar tok Mette og Anders opp att tradisjonell seterdrift i 1985. Produktspekteret har vorte utvida smått om senn, her er det muleg å kjøpe seg rømme og forskjellig slags ost. Setersesongen varar omkring frå 15.juli til 20. august. Velkommen innom!

På Grindal er vi nøysame og opptekne av å ta i bruk dei ressursane vi har til rådigheit; jord og skog, dyr og folk

Grønt frå Grindal

Høsten 2018 vart første spade sett i jorda på Aunan for å etablere marknadshagen Grønt frå Grindal. Sigurd driv hagen i lag med Gaute og Elisabeth. Ein marknadshage er småskala grønnsaksproduksjon som er kommersialisert ved å selge direkte til forbrukar. Grønt frå Grindal har mange kulturar i åkeren for å bruke heile sesongen og for å kunne tilby eit breitt utval av friskt grønt til kundane.

 

Her finn du osten

Grindal er grenda lengst nord i Rennebu. Grindal Ysteri ligg rett ved Riksveg 700 mellom Orkanger og Berkåk.

 

Kontakt

Gardsbutikken på Grindal er ope måndag-torsdag 10-13, fredag frå 10-18, 10-13. Ellers er det berre å sjå innom om det er nokon i ysteriet. Ring om du er redd bomtur utanom opningstid!

Marknadsoversikt
Reko-ringen Trondheim 10. og 17. desember
Julemarkedet i Trondheim 14.-20. desember

Utsalsstader

Trøndelag
Bakerikafeen, Berkåk
Bunnpris & Gourmet Tyholt
Extra Berkåk
Joker Rennebu
Mega, Oppdal
Mega, AMFI, Orkanger
MENY Lade
MENY Moholt
MENY Sverresborg
MENY Solsiden
Nerskogen Landhandel
Rågo, lokalmatbutikk, Torget Trondheim 4.-20.desember
Rågo nettbutikk
Smak og Behag, Oppdal

Bergen:
Colonialen fetevare
Litleré Mat
MENY Lagunen
Møllendal fetevare
Reindyrka

Kristiansand:
MENY Albert
MENY Torvet

Stavanger:
Albert Idsøe
Ostehuset Sentrum AS
Helgø MENY Mariero
Helgø MENY Stadionparken
Helgø MENY Stokka
Skjæveland Gardsutsalg, Sandnes

Florø:
Lille Marked, Florø

Tromsø:
Helmers delikatesse, Tromsø

Oslo:
Flavours Food Market, Østbanehallen
Frogner Special
Fromagerie, Majorstuen
Gutta Mathallen
Gutta På Haugen, St. Hanshaugen
Jacobs Holtet
Jacobs Majorstuen
Juels 33 Kolonial
Lille Tøyen Kolonial
Lokal Harbitz torg, Skøyen
Maschmanns matmarked, Skøyen
MENY Bogstadveien
MENY Bjølsen
MENY CC Vest
MENY Colosseum
MENY Fornebu
MENY Grorud
MENY Kolsås
MENY Ringnes Park
MENY Skøyen
MENY Vollebekk
Mølleren Sylvia

Østlandet elles:
Avdemsbue, Lesja
Godsaker, Kongsberg
Harby Landhandel, Næroset
Lokal Hamar
MENY Bekkestua
MENY Drøbak
MENY Flåtten, Porsgrunn
MENY Nøtterøy
MENY Revetal
MENY Saga, SKien
MENY Strømmen
MENY Union Brygge
MENY Åsgårdstrand
Salmon house, Gardermoen
Smelters Mathus, Bærums Verk
Tjøme Kolonial
Tønsberg Fisk og Delikatesse AS