Produkt

Grindal Ysteri er eit lite, økologisk handverksysteri. Her ystar vi av fersk og upastaurisert mjølk frå dyra våre

Råblå

RåblåBlåmuggost
Jåblom

JåblomFersk chèvre
Myrull

MyrullModna chèvre
Grindal

GrindalFetatype
Yoghurt- Ku

Yoghurt- KuSilkemjuk, mild & naturell
Yoghurt- Geit

Yoghurt- GeitSyrlig, med karakter
Åskeladd

ÅskeladdMjukost rula i oske
Rim

RimFerskost frå ku
Seterost

SeterostAv ku og geitemjølk frå Jelsetra

Ysteriet

Produksjonen

fjoset

På Grindal tek vi i bruk dei kvalitetane plassen har gjeve oss; jord og skog, dyr og folk. Ressursane speler best i lag: Skogen gjev varme til vaskevatn og ysteri. Samarbeid i nabolaget gjer at årshjulet rullar knirkefritt.  Ku, sau og geit beiter saman på artsrike og smakfulle beitemarker. Attåt næringsrikt fôr, sørgjer vi for at dyra har det godt på alle måtar. Attende får vi frisk og feit mjølk. Ei rein råvare.

ysting 3

Mjølk er levande og må handsamast med varsemd. Derfor nyttar vi fersk, rå mjølk til produkta våre. Mjølka strøymer varsamt ned i ystekaret, rett frå mjølkestallen. I ystekaret set vi i gang den biologiske prosessen som forvandlar mjølk til ost. Heile ystinga skjer for hand for å følgje med og justere ystinga, slik at osten blir best mogleg. Dette er solid mathandverk.

råblå ostelager

Ostane blir modna på eit naturleg lager med høg luftråme. Dei blir snudd for hand, vi luktar og smakar på dei undervegs, slik at vi er heilt sikre på at vi sender frå oss modne og smakfulle ostar. Ostar som ber med seg ei historie om ein heilhjerta produksjonsprosess, og ein raus smak.

Historia til ysteriet

Forteljinga om Grindal handlar om søstrene som ikkje ville flytte heim frå setra.
Den gode kvardagen på setra var fylt med kyr og mjølkestell. Setra er langt frå straum og bilveg, men gjeve oss tallause gode måltid med råvarer dei fleste berre kan drøyme om: fjellørret og nypotet, rømme og molter. Da heimflyttardagen kom, var løysinga klar; søstrene måtte bygge seg ysteri heime. Dei norske tradisjonsprodukta skulle få leva
vidare på setra, medan verdiane frå seterlivet fekk vera med på seterlasset heim.
Nærleik til heile produksjonen, fridomen ved å sjølv ha styring over dagen, og gleda med å sjå korleis mjølka kan bli til så mange ulike smakar. Vi har vore heldige og fått inspirasjon frå mange kantar, både i inn og utland. Det har gjeve oss smaken på
kvalitetsost og gjort oss nyfikne, slik at vi alltid må prøve noko nytt. Slik vart det til at Grindal produserer ostar med anar frå andre himmelstrok, ostar som osteelskarar drøymer om!

Grindal ysteri fekk i 2016 Martnasprisen på Rennebumartnan og bygdeutviklingsprisen i Sør-Trøndelag.

 

På Grindal er vi nøysame og optekne av å ta i bruk dei ressursane vi har til rådigheit; jord og skog, dyr og folk

Turid med ko

Om oss

Grindal Ysteri er eit lite gardsysteri i Rennebu. Her ystar vi av fersk og upasteurisert mjølk frå dyra våre.
Vi syt for kvalitet heile vegen; frå den reine råvara, gjennom solid mathandverk, til ein raus smak.

sostrene-nordbo

Søstrene Nordbø

Ragnhild var odelsjenta som skulle komme heim att. Det var fascinasjon over at mjølk vart til ost som gjorde at ho drog heimafrå: Ragnhild gjekk sitt første seter- og ystekurs då ho var 14 år, ho studerte næringmiddelfag på Ås, og har i mange år jobba med undervisning, kursing og rådgjeving innan småskala mjølkeforedling.

Turid er dagleg leiar, ho er lillesøstra som aldri skulle flytte heim att til Grindal, men som gjorde det lell, fordi dette var den beste plassen om ein ville få jord under neglene, dyr i fjøset, og ete seg mett på god ost. Turid har vore sætertaus på Jelsetra i alle sine år, i tilegg har ho jobba på fleire gardsysteri i Noreg.

Jelan

Grindalsjelan

Grindalsjelan er garden der Ragnhild og Tormod driv med mjølkekyr. Jelan er ein gammal gard som ein gong var stor og gild, men som etter dagens standard er ein fillegard. Vi vel å leve i sanninga at dette er eit paradis, for her er kjellaren full av rotgrønnsaker,
frysaren full av kjøt og syltetøy, i buret heng ei diger fleskeskinke. Slik ville det ikkje vore utan kårfolket,
som er høgst oppegåande. Mette er lidenskapeleg opptatt av økologisk grønnsaksdyrking og dyr.
Anders er ein klok mann, som kan alt som skal
kunnast, og som har vore så snill og bygd ysteri åt oss. Ysteriet ligg i driftsbygninga på garden, der det før sto gamle, ubrukte silostampar.

Stigen2

Stigen

Turid og Steinar driv med sau og mjølkegeit på småbruket Stigen. Dei tek eit stort ansvar med å ta vare på og gjenskape gammalt kulturlandskap, og er av dei få som driv med mjølkegeit i Trøndelag i dag.

Jelsetra

Jelsetra ligg på Jøldalen i Trollheimen, rett attmed Jøldalshytta. Etter ti tomme somrar tok Mette og Anders opp att tradisjonell seterdrift i 1985. Produktspekteret har vorte utvida smått om senn, her er det muleg å kjøpe seg rømme og forskjellig slags ost. Setersesongen varar omkring frå 15.juli til 20. august. Velkommen innom!

På Grindal er vi nøysame og opptekne av å ta i bruk dei ressursane vi har til rådigheit; jord og skog, dyr og folk

Her finn du osten

Grindal er grenda lengst nord i Rennebu. Grindal Ysteri ligg rett ved Riksveg 700 mellom Orkanger og Berkåk.

 

Kontakt

Utsalsstader

Gardsbutikken på Grindal er ope fredag ettermiddag, og ellers når det passar oss. Ta kontakt om du vil innom!

Marknadsoversikt
Reko-ringen Trondheim
Bondens Marked,Trondheim 11/5-19
Bondens Marked,Trondheim 8/6-19
Trøndersk matfestival 1.-3. august
Rennebumartnan 16.-18. august

Trøndelag
Bakerikafeen, Berkåk
Bunnpris & Gourmet Tyholt
Filialen, Mellomveien Trondheim
Joker Rennebu
Mega, Oppdal
Mega, AMFI, Orkanger
Meny Lade
Meny Moholt
Meny Sverresborg
Meny Solsiden
Nerskogen Landhandel
Reinhekla, Fannremsgården
Smak og Behag, Oppdal

Bergen:
Colonialen fetevare
Colonialen paradis
Litleré Mat
Møllendal fetevare
Reindyrka
Æra kafe og fetevare, Kleppestø

Oslo:
Ekte Vare, Sagene
Flavours food market, Østbanehallen
Fromagerie Oslo, Majorstuen
Gutta På Haugen, St. Hanshaugen
Gutta på Haugen, Mathallen
Jacobs Holtet
Jacobs Majorstuen
Landhandleriet
Lille tøyen kolonial
Maschmanns matmarked, Skøyen
Meny Fornebu
Meny CC Vest
Mølleren Sylvia, St. Hanshaugen
Røtter, St. Hanshaugen
Ur Kolonial

Østlandet forøvrig:
Bakkal, Heggedal
Godsaker, Kongsberg
Ikke bare brød, Porsgrunn
Meny Skedsmokorset
Salmon house, Gardermoen
Smelters Mathus, Bærums Verk
Tjøme Kolonial

Landet elles:
Avdemsbue, Lesja
Bakar Jon Byrkjelo
Fagernes landhandel
Folk spiseri, Ulsteinvik
Harby landhandleri, Næroset
Lille Marked AS, Florø
Matfatet Ringsaker
Uno Catering & delikatesse, Alta
Premium gourmet Nettbutikk