Date:   februar 27, 2014

Fast og kraftig blåmuggost, handysta av fersk,
rå mjølk. Vi møtte den perfekte blåmuggosten
i Frankrike i 2005, no kjem ein liknande ein trillande ut av modningslageret på Grindal. Hovedmodninga av
osten skjer i eit naturleg lager med høg luftråme,
kor ostane ikkje er pakka inn. Modningskjellaren gjer Råblå ulik dei fleste blåmuggostar i det norske ostelandskapet. Råblå ystastvanlegvis på kumjølk, men i april-juni blandar vi ofte i ca 1/5 geitemjølk.
Råblå fekk sølv i NM i handverksforedla mjølk både i 2015 og 2016, var finalist i det norske måltid 2016, og er finalist no att i 2018!

 

 
Sereveringsforslag Råblå

  • Råblå slider
  • Råblå slider