Date:   februar 27, 2014

Fast og kraftig blåmuggost, handysta av fersk,
rå mjølk. Vi møtte den perfekte blåmuggosten
i Frankrike i 2005, no kjem ein liknande ein trillande ut av modningslageret på Grindal. Hovedmodninga av
osten skjer i eit naturleg lager med høg luftråme,
kor ostane ikkje er pakka inn. Modningskjellaren gjer Råblå ulik dei fleste blåmuggostar i det norske ostelandskapet. Råblå finst i to variantar: av rein kumjølk og blanding av ku og geitmjølk.

Råblå fekk sølv i NM i handverksforedla mjølk både i 2015 og 2016, og er finalist i det norske måltid 2016.

 

 
Sereveringsforslag Råblå

  • Råblå slider
  • Råblå slider