Date:   februar 27, 2014
Blåkoll er en langtidsmodna blåmuggost med mye sødme og utprega nøttearoma. Den er laga på vintermelk, modna minst eitt år og laga i svært begrensa mengdar.
Blåkoll fekk supergull under NM i Ost 2021

 

 

  • Blåkoll slider
  • Blåkoll slider
  • Blåkoll slider