Date:   februar 27, 2014
Blåkoll er en langtidsmodna blåmuggost med mye sødme og utprega nøttearoma. Den er laga på vintermelk, modna i minst 9 måneder og laga i svært begrensa mengder

 

 

  • Blåkoll slider
  • Blåkoll slider
  • Blåkoll slider